درصورتیکه برای جهت دریافت خدمات (گارانتی، ارسال به نمایندگی و…) دستگاه خود را به فروشگاه آی سی داده اید، می توانید از طریق این صفحه وضعیت فعلی دستگاهتان را ببینید.

[wpforms id=”571″ title=”false”]